Algemeen

Artikel 1.
Als u lessen afneemt bij een trainer van Baars Tennisschool, gaat Baars Tennisschool er van uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zijn te vinden op www.baarstennisschool.nl/tennistrainingen/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-baars-tennisschool

Artikel 2.
Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.
Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.

Artikel 4.
Indien tennislessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden deze door de trainer ingehaald.

Artikel 5.
Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles die voor 25% gegeven is, wordt als gegeven beschouwd.

Artikel 6.
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 7.
De inhaallessen worden op een door de trainer bepaalde datum en tijdstip ingehaald. Wanneer de cursist niet beschikbaar is wordt deze les eveneens beschouwd als gegeven.

Artikel 8.
Baars Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 9.
Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus, waarvoor Baars Tennisschool verantwoordelijk wordt gesteld, wordt vergoed tot de hoogte van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 10.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Baars Tennisschool heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Privéles

Artikel 11.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Groepsles

Artikel 12.
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de cursist aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de cursist. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.

Artikel 13.
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 14.
Baars Tennisschool kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint.
Bij meer dan één speler verschil neemt Baars Tennisschool contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Baars Tennisschool zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren.

Heb je vragen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!